Uvoz podatkov v DK

Zaženemo program Dvostavno knjigovodstvo DK, izberemo meni Knjiženje in ukaz Posredno knjiženje. Kliknemo na gumb Uvoz podatkov. Odpre se okno Izbira uvoza, kjer izberemo Uvoz vknjižb iz besedilne datoteke (WIN). Potrdimo in odpre se okno Uvoz strank iz tekstovne datoteke in kliknemo na gumb Opusti. Odpre se novo okno Uvoz podatkov iz besedilne datoteke (WIN), kjer določimo:

 • Prenesi iz mape – določimo mapo, v kateri je shranjena besedilna datoteka promet.w-1, ki smo jo pripravili v programu OBR (če podatke prenašamo preko mape).
 • Mapa in ime preimenovane datoteke – v primeru, da želimo imeti to datoteko shranjeno, jo moramo preimenovati. To storimo tako, da najprej s pomočjo gumba Odpri, poiščete datoteko promet.w-1 in jo preimenujete, na primer v obresti.w-1.
 • Leto –predlaga se leto iz računalniškega datuma.
 • Knjiženje v obdobje – možnost izbire med Izbrano in Iz datuma.
 • Obdobje – določimo, v katero obdobje se bodo knjižili računi z obračunanimi obrestmi. Polje je aktivno samo v primeru, če smo določili, da se računi knjižijo v izbrano obdobje (glej prejšnjo točko).
 • Temeljnica iz – možnost izbire med Nastavitve in Iz vknjižbe.
 • Temeljnica – izberemo temeljnico, v katero se bodo knjižili računi. V našem primeru, smo odprli temeljnico Obračunane obresti, na katero bomo knjižili samo obresti. Polje je aktivno samo v primeru, če smo določili, da se računi knjižijo v temeljnico iz nastavitev.
 • Stroškovno mesto – izberemo na katero stroškovno mesto se bodo poknjižile vknjižbe
 • Stroškovni nosilec - izberemo na kateri stroškovni nosilec se bodo poknjižile vknjižbe
 • Referent – izberemo referenta na katerega se bodo poknjižile vknjižbe
 • Dogodek – izberemo dogodek, na katerega bomo vezali vknjižbe; na primer računi.

 

Po vnosu zahtevanih podatkov sprožimo uvoz s klikom na gumb Potrdi. Najprej se izpiše lista morebitnih napak, kjer dobimo tudi statistiko uvoza: število prebranih, popravljenih, izločenih in poknjiženih računov. Listo lahko tudi natisnemo.

S tem je prenos računov v DK končan.

Natisni