Splošno knjiženje (ALT+S)

·      Šifra – vnesemo šifro (oznako) knjige delovnega naloga.

·      Naziv – vnesemo naziv knjige delovnega naloga.

·      Skladišče materiala – vnesemo (poiščemo) šifro skladišča skladiščnega poslovanja v katerega se bo knjižila izdaja porabljenih sestavin izbrane knjige delovnega naloga

·      Vrsta prometa izdaje MSP – vnesemo (izberemo) šifro vrste prometa skladiščnega poslovanja s katerim se bo knjižila izdaja porabljenega materiala izbrane knjige delovnega naloga.

·      Skladišče izdelkov – vnesemo (poiščemo) šifro skladišča skladiščnega poslovanja v katerega se bo knjižil prejem izdelkov izbrane knjige delovnega naloga.

·      Vrsta prometa prejema MSP – vnesemo (izberemo) šifro vrste prometa skladiščnega poslovanja s katerim se bo knjižil prejem izdelkov izbrane knjige delovnega naloga.

·      Vrsta prometa nivelacije MSP – vnesemo (izberemo) šifro vrste prometa skladiščnega poslovanja s katerim se bo knjižilo prevrednotenje vrednosti zaloge (nivelacija) izdelkov izbrane knjige delovnega naloga.

·      Knjiga računov FAK – vnesemo (poiščemo) šifro knjige računov v katero se bodo fakturirali delovni nalogi izbrane knjige. Nastavitev je aktivna le, če v nastavitvah programa obstaja povezava s programom FAK. Podatek lahko na delovnem nalogu tudi spremenimo.

·      Privzeta knjižna skupina – vnesemo (poiščemo) knjižno skupino, ki se bo predlagala na delovnih nalogih izbrane knjige delovnih nalogov in se bo prenesla v fakturiranje. Nastavitev je aktivna le, če v nastavitvah programa obstaja povezava s programom FAK.

 

Obvezen vnos:

·      Izdelek – v kolikor opcijo označimo (ü), potem je na delovnem nalogu izbrane knjige obvezno potrebno vnesti šifro izdelka.

·      Stroškovno mesto – v kolikor opcijo označimo (ü), potem je na delovnem nalogu izbrane knjige obvezno potrebno vnesti šifro stroškovnega mesta.

·      Stroškovni nosilec – v kolikor opcijo označimo (ü), potem je na delovnem nalogu izbrane knjige obvezno potrebno vnesti šifro stroškovnega nosilca.

·      Analitika – v kolikor opcijo označimo (ü), potem je na delovnem nalogu izbrane knjige obvezno potrebno vnesti šifro analitike.

·      Referent – v kolikor opcijo označimo (ü), potem je na delovnem nalogu izbrane knjige obvezno potrebno vnesti šifro referenta.

·      Dokument – v kolikor opcijo označimo (ü), potem je na delovnem nalogu izbrane knjige obvezno potrebno vnesti vezni dokument.

·      Delovni pogoji – v kolikor opcijo označimo (ü), potem je na delovnem nalogu izbrane knjige obvezno potrebno vnesti delovne pogoje.

·      Zahtevnost – v kolikor opcijo označimo (ü), potem je na delovnem nalogu izbrane knjige obvezno potrebno vnesti zahtevnost.

·      Kakovost izvedbe – v kolikor opcijo označimo (ü), potem je na delovnem nalogu izbrane knjige obvezno potrebno vnesti vezni kakovost izvedbe.

·      Status DN – v kolikor opcijo označimo (ü), potem je na delovnem nalogu izbrane knjige obvezno potrebno vnesti status DN.

 

Obvezno knjiženje

·      Prejem izdelka – v kolikor opcijo označimo (ü), potem je na delovnem nalogu izbrane knjige obvezno potrebno vnesti knjižiti prejem izdelka.

Natisni