Verzija 2019.14.001 z dne 25.10.2019

 • Šifranti
  • Vrste prometa
   • Dodana nova nastavitev »Knjiženje temeljnice zalog«. S to nastavitvijo določamo, ali se prometi določene knjige uvrstijo v knjiženje temeljnice nabave, porabe. Privzeta nastavitev je »potrjeno«. Če nastavitev ni potrjena, potem se pri pripravi knjiženja knjiga izloči.
 • Knjiženje
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Glede na nastavitev »Knjiženje temeljnice zalog« se določene vrste prometa lahko izloči pri knjiženju zalog. Nastavitev na obstoječe knjižbe ne vpliva. Pri prikazu kontrolne temeljnice »Kontrolna priprava vknjižb« pa program upošteva tudi to nastavitev in pripravi primerjavo glede na trenutno stanje nastavitev.

Natisni