Urejanje podatkov o tipu skladišča

Podatke o tipu skladišča spreminjamo tako, da najprej v preglednici Nastavitve – tipi skladišč označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem tipu skladišča, kjer lahko spremenimo le podatek o vrednotenju in privzetem skladišču.

Natisni