Popisni list osnovnih sredstev na dan za zasebnike

Izpiše se lista v obliki predpisanega obrazca Popisni list osnovnih sredstev. Nabrani popravek vrednosti - tekoče leto se izpiše iz prometne tabele potem, ko je že bil Obračun amortizacije.

Natisni