Verzija 2020.08.001 z dne 15.6.2020

  • Pripomočki – osvežitev knjižnega stanja inventure; pripomoček se sedaj izvaja preko procedure, ne več preko programske kode.

Natisni