Izvoz licenc

Če ste že uporabnik kakšnega SAOP programa v Windows okolju in želite licenco za uporabo novega programa, je potrebno najprej podatke o obstoječih licencah izvoziti. V oknu Uporabniki kliknemo na gumb  Izvoz podatkov. Odpre se spodaj prikazano okno Izvoz podatkov o licencah.

 

Področje za izvoz podatkov o licencah - določimo področje, kamor bomo izvažali podatke o licencah. V našem primeru je to disketni pogon 3,5 (A:). Kliknemo na gumb , kjer poiščemo Disketni pogon 3,5 (A:), ter potrdimo z V redu.

 

 

Vrnemo se v okno Izvoz podatkov o licencah in kliknemo na gumb Potrdi. Počakamo, da se podatki iz računalnika prenesejo na disketo. V oknu Izvoz podatkov o licencah se izpiše število prenesenih datotek: Status prenosa. Okno zapremo.

Natisni