Tiskanje odprtih postavk

Ob izbiri tiskanje Odprtih postavk se odpre okno, ker lahko izpis še dodatno omejimo. Šifra konta, Šifra stranke in Analitike se izpolnijo iz predhodnih omejitev.

 

Podrobnejša navodila za izpisovanje odprtih postavk glej pod Izpisi in pregledi / Odprte postavke.

Natisni