Dodajanje novih Standardnih tekstov

  • Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Standardni tekst, kamor vpišemo tekst v glavi ali končnici dokumenta.

Šifra - vpišemo šifro za novo vneseni standardni tekst.

Jezik - vpišemo jezik v katerem bomo vnašali standardni tekst oziroma ga poiščemo v šifrantu Jezikovna področja. Na tem mestu lahko jezikovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Naziv – vpišemo naziv oziroma tekst, ki nam bo olajšal iskanje.

Tip - vpišemo tip standardnega teksta (glava ali končnica) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo.

Tekst – vpišemo tekst v izbranem jeziku za izbrani tip standardnega teksta, ki se hrani z dokumentom.

Natisni