Izvoz podatkov v blagajno

Izvozijo se podatki za vse račune, ki še niso bili izvoženi v blagajniško poslovanje in ustrezajo izboru.

Najprej se odpre okno z nastavitvami, kjer ustrezno izberemo pogoje izvoza.

·      Številka – vpišemo številke računov, ki jih želimo izvoziti v blagajno.

·      Datum računa – vpišemo oziroma izberemo datume izstavitve računov v okviru katerih želimo račune izvoziti v blagajno.

·      Plačnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Prejemnik – vpišemo oziroma izberemo plačnike za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Prva skupina prejemika – vpišemo oziroma izberemo Prve skupine prejemnika za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Druga skupina prejemika – vpišemo oziroma izberemo Druge skupine prejemnika za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Analitika – vpišemo oziroma izberemo Analitike za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Referent – vpišemo oziroma izberemo Referente za katere želimo pripraviti izvoz.

·      Način fakturiranja – vpišemo oziroma izberemo Način fakturiranja za katerega želimo pripraviti izvoz.

·      Zaključi vrstice – izberemo ali se po prenosu v Blagajno vrstice blagajne tudi zaključijo.

·      Način plačila – vpišemo oziroma izberemo način plačila s katerim zaključimo vrstice blagajne.

Natisni