Verzija 2018.08.001 z dne 29.06.2018

Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos

Urejeno je tako, da se pri izboru skupine izpišejo vsi otroci v izbrani skupini ter vse možne kombinacije storitev (po šifri storitve).

Natisni