Tiskanje

Podatke o Strojih, napravah in orodjih lahko natisnemo na tiskalniku ob kliku na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno:

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Šifra stroja od do – vpišemo oziroma izberemo šifre strojev, naprav oz. orodij za katere bi se izpisali podatki.
  • Delni naziv – vnos delnega naziva strojev, naprav in orodij za katere želimo izpisati podatke.
  • Tip stroja – izbira tipa (stroj, orodje) za katerega želimo, da se izpišejo podatki.
  • Oznaka aktivnosti – izberemo ali bomo natisnili le aktivne, le neaktivne ali vse stroje.
  • Tiskanje SM in SN – določitev ali se na izpisu izpiše tudi podatek o SM in SN kateremu pripade stroj, naprava oz. orodje.
  • Opis liste – vpišemo opis (ime) liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Po vnosu želenih podatkov se izpiše naslednja lista:

Natisni