Vklop tiskanja UPN s QR kodo v modulu SZO

V modulu SZO na enostaven način vklopite tiskanje UPN obrazca s QR kodo. Seveda omenjene obrazce lahko izdajate šele, ko ste vpisani na seznamu »Registriranih izdajateljev UPN QR«. Da to postanete, je potrebno poslati Izjavo o sprejemu pravil o izdajanju obrazca UPN na Upravo za javna plačila (UJP), ki ste jo prejeli z okrožnico od UJP 10.5.2017, nato pa poslati še naloge v preverjanje.

Vklop tiskanja UPN s QR kodo v modulu SZO

Natisni