Verzija 2020.01.001 z dne 17.01.2020

  • Omogočen prevzem elektronskih bolniških listov (eBOL).
  • Na čarovniku za uvoz obračunskih vrstic je omogočen gumb Nastavi maske, s katerim se podatkom dodajo vodilne ničle glede na določene maske posameznih šifrantov (zaposleni, vrste obračuna, stroškovna mesta…).
  • Obračunski list
    • Izbira tiskanja Osnove za boleznine na obr. listih Običajno tiskanje (v kombinaciji z 'kot če bi delal'
    • Strnjeno tiskanje nakazil, če ima zaposleni nakazilo na samo en TRR
  • Dopolnitev izračuna poslovne uspešnosti glede na zakonodajo (Vrsta dohodka 1151)

 

Natisni