Struktura plač

S to analizo je mogoče pregledovati podatke plač po seštevkih, ki predstavljajo izbrani segment plač. Na primer : osnovna plača, dodatki po kolektivni pogodbi, nagrade in izredna izplačila, režija, proizvodno delo, boleznine …. Za uporabo te analize je treba najprej določiti vsebino segmentov plač, ki naj jih analiza prikazuje in v šifrantu "Mesečni seštevki" določiti nazive in vsebino (katere vrste obračuna tvorijo seštevek).

Ko poženemo analizo, se odpre nastavitveno okno :

Obračunsko obdobje -  izberemo obračunsko obdobje. Izbran obračun lahko izberemo, če poganjamo analizo iz preglednice obračunov. Če želimo analizirati več kot en obračun, uporabimo možnost Po izbiri in določimo obdobje z omejitvijo meseca in leta.

Gumb "Seznam mesečnih seštevkov " odpre vnosno preglednico na kateri označimo seštevke, ki naj jih analiza prikaže :

Ostali nastavitveni podatki so :

Datum izplačila - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum izplačila.

Datum plačila dajatev - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum plačila dajatev.

Zaposleni - izpolnimo, če želimo omejiti podatke na določene zaposlene.

Stroškovno mesto stalne razporeditve - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenih, pri čemer se upošteva stroškovno mesto, ki je bilo izpolnjeno v času posameznega obračuna.

SM  obračunske vrstice - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto, ki je bilo izpolnjeno v času posameznega obračuna.

Po potrditvi nastavitev se odpre vrtilna tabela. Osnovni zapis vrtilne tabele je obračunska vrstica zaposlenega, ki jo lahko analiziramo glede na dimenzije:

Leto - leto obračuna

Mesec - mesec obračuna

Z.š.obr. - zaporedna številka obračuna

Naziv obračuna - naziv obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra zaposlenega

Zaposleni (ime) - priimek in ime zaposlenega

Naslov - naslov zaposlenega

Status zaposlitve - naziv statusa zaposlitve

plača po KP - DA ali NE

Datum izplačila - iz nastavitev obračuna

Datum plačila dajatev - iz nastavitev obračuna

Grupa obračuna - naziv grupe obračuna za vrsto obračuna

Lestvica d.n.p. - zaporedna številka stopnje davka na plačo po lestvici

Vrsta obračuna (šifra) - šifra vrste obračuna

Vrsta obračuna (naziv) - naziv vrste obračuna iz šifranta

ZŠ - zaporedna številka vrste obračuna v okviru zaposlenega

SM (šifra) - stroškovno mesto iz obračunske vrstice

SM (naziv) - naziv stroškovnega mesta iz obračunske vrstice

SM višje (šifra) - stroškovno mesto iz obračunske vrstice

SM višje (naziv) - naziv stroškovnega mesta iz obračunske vrstice

Plačni razred – plačni razred stalne razporeditve zaposlenega, kot je bil določen v času obračuna

SN (šifra) - stroškovni nosilec iz obračunske vrstice

SN (naziv) - naziv stroškovnega nosilca iz obračunske vrstice

 

Podatkovni del vrtilne tabele sestoji iz naslednjih podatkov:

znesek izbranega mesečnega seštevka

Natisni