Verzija 2019.14.001 z dne 25.10.2019

  • Najemi - Dopolnjena je vnosna maska z datumom konca plačevanja
  • Katastrske občine - omočen izbor katasterskih občin
  • Inventura - urejen je prenos nahajališč pri sočasni spremembi nahajališč ter izločitvi
  • Pripomočki - Dodan je Pripomoček Popravek količine, NV in PV
  • Nastavitve - Dodana  je nova nastavitev  Št. decimalk AM skupina oz. stopnja, kjer lahko vklopimo vpis AM stopnje ali AM skupine do na 7 decimalnih mest

Natisni