Verzija 2019.09.001 z dne 12.7.2019

  • Knjiženje – delovni nalogi; prodajna cena se na zavihku »material in storitve« sedaj prikazuje na 5 decimalnih mest, vrednost pa na 2 decimalni mesti.
  • Knjiženje – delovni nalogi; gumb »prenos iz ND« se v primeru fakturiranega (ali komercialno zaključenega) delovnega naloga sedaj onemogoči.

Natisni