Verzija 2018.12.001 z dne 21.09.2018

  • Urejen uvoz naziva prejemnika in datuma plačila v primeru uvoza pogodb s čarovnikom.
  • Shranjevanje obračunskih listov in rekapitulacije v eRegistrator
  • Preusmeritev na nov portal edavki pri oddaji REK obrazcev

Natisni