Artikli

Na zavihku Artikli/Sklic (Alt A) se nahajajo podatki o sklicu na številko za knjižno skupino in preglednica, ki prikazuje knjižne skupine artiklov povezane s to knjižno skupino.

 

·      Model – vpišemo oziroma izberemo model sklica na številko za to knjižno skupino. Če model ni izpolnjen, pomeni da se za knjižno skupino uporablja splošen sklic na številko določen v Nastavitvah programa - Povezave.

·      Izračun kontrolnih številk – označimo ali se pripravljeni sklicni številki izračunajo kontrolne številke ali ne. Če model ni izponjen, podatek nima pomena in ga ni možno spreminjati.

·      Vzorec – vnesemo vzorec, po katerem se bo pripravila sklicna številka. Če model ni izponjen, podatek nima pomena in ga ni možno spreminjati.

Vnašamo lahko naslednje znake:

Znak

Pomen

Opomba

0-9

Konstanta

 

- (minus)

Konstanta

Za model 12 (posebne položnice), vnos ni dovoljen. Možen vnos največ dveh minusov.

P

Predpona sklica knjige računov

Običajno dva znaka

R

Številka računa

Običajno do šest znakov

O

Številka obroka, pri obročnih zapadlostih

Običajno do trije znaki

L

Leto računa

Običajno dva ali štirje znaki

D

Davčna številka plačnika

Običajno osem znakov

S

Šifra plačnika

Običajno sedem znakov

Za model 12 (posebne položmice) je lahko vzorec dolg največ dvanajst znakov, za ostale modele pa dvaindvajset znakov.

Pri sestavljanju sklicne številke velja naslednje:

·      Števila in minusi predstavljajo konstanto in se zapišejo nespremenjeni na pozicijah, kjer se nahajajo

·      Pri črkovnih oznakah velja, da zaporedno število enakih črk pomeni dolžino podatka.

·      Pri oznaki D (davčna številka) se v sklic vzame številčni del podatka

·      Pri oznaki O (obroki) se za celoten račun vzame nič (0)

·      Pri oznaki S (kupec plačnik) se v primeru ne številčne šifre stranke vzame nič (0)

·      Podatki se znotraj posamezne oznake desno poravnajo z vodečimi ničlami. Če je podatek daljši, se upošteva desni del podatka v ustrezni dolžini. Npr.: če je podatek 2345, pri dolžini sedem podatek 0002345, pri dolžini 3 pa 345.

Natisni