Prodajne provizije

Šifrant Prodajne provizije je preglednica, ki prikazuje vsebino šifranta prodajnih provizij. S pomočjo tega šifranta je omogočen obračun prodajnih provizij po plačani realizaciji.

Natisni