Splošno

V ta del podatkov je potrebno vnesti:

  • Kooperant – vpis (izbor) šifre kooperanta
  • Stik – vpis (izbor) kontaktne osebe
  • Datum prejema – vpis (izbor) datuma prejema(predlaga se sistemski datum)
  • Referent – vnos (izbor) referenta
  • Stroškovno mesto – vnos (izbor) stroškovnega mesta
  • Stroškovni nosilec – vnos (izbor) stroškovnega nosilca
  • Opombe – vnos poljubne opombe prejema

Natisni