Preglednica 1. nivoja – Kalo

Preglednica 1. nivoja se imenuje Kalo.

Razvrščena je po šifri skupine za kalo. Prikazani so zbirni podatki po skupinah za kalo.

Pod preglednico so prikazane vsote vrednostnih stolpcev.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni