Navodila za uvoz (konverzijo) podatkov osnovnih sredstev iz Os Dos v bazo Osd

Projekt Osnovna sredstva v DOS-u:

 

Za konverzijo podatkov predlagamo naslednji postopek:

Arhiv osnovnih sredstev prepišemo na računalnik: Meni – Varovanje podatkov.

 

Pripravimo tekstovno datoteko po postopku: Meni – Izvoz podatkov.

Projekta OS in OSD se nahajata na istem računalniku ali pa sta na mrežnem disku:

       Imena datotek, ki se predlagajo, potrdimo.

       Ločilni znak pustimo prazno. Strukture datotek ne izpišemo.

Datoteke se pripravijo na področju osnovnih sredstev za uporabnika.

Npr. za uporabnika 1 se pripravijo na področju: \os0\os1 ustrezne enote.

Projekta OS in OSD se nahajata vsak na svojem računalniku, ki nista povezana v mrežo:

       Ime datoteke: Pred imenom datoteke je potrebno vtipkati oznako disketne enote (npr. A:) :

       A:OS-OS.SEQ

       A:OS-NA.SEQ

       A:OS-AS.SEQ

       A:OS-RS.SEQ

       A:OS-KON.SEQ

       Ločilni znak pustimo prazno. Strukture datotek ne izpišemo.

       Datoteke se pripravijo na disketi, ki jo uporabimo za uvoz podatkov v okolju projekta OSD.

 

Kontrola podatkov:

 

Meni - Pregledi podatkov – Rekapitulacija :

 

od do stroškovnega mesta: 0000 –9999

od do amortizacijske skupine:        - -----------

od do MMLL aktiviranja:  0000 - 9999

od do MMLL deaktiviranja:  0000 – 0000

od do šifre osnovnega sredstva:  000000 –999999

 

Na vseh poljih pritisnemo ENTER in  pustimo tako kot nam predlaga program, le pri deaktiviranju vpišemo 0000 v polje do MMLL deaktiviranja..

 Pritisnemo S, ker želimo izpis samo skupne vrednosti. Na rekapitulaciji pregledamo polje SKUPAJ za nabavno vrednost, popravek vrednosti in sedanjo vrednost.

 

Projekt OSD:

 

V programu OSD predlagamo sledeč postopek:

Glavni menu – Nastavitve – Splošne nastavitve – zavihek Povezave – na tem mestu  nastavimo povezave šifrantov za stranke,konte,SM in SN. Poleg tega je potrebno vpisati letnico za osnovna sredstva.

 

2. Glavni menu – Osnovna sredstva in DI – ikona Uvoz podatkov:

 

 

Podatki se vpišejo oz. potrdijo tako kot prikazuje zgornja slika, razen Mesto datoteke, ki je odvisno kje smo pripravili podatke v okolju DOS. (npr: Če imamo program OS Dos instaliran na disku C in želimo uvoziti v program OSD podatke iz našega prvega naziv, bo mesto datoteke naslednje C:\OS0\OS1, če bi imeli podatke v drugem nazivu bi se mesto datoteke spremenilo na C:\OS0\OS2).

 

Ob uvozu nastane dnevnik uvoza:

Kontrola podatkov

Za kontrolo si stranka izpiše Register osnovnih sredstev, ki ga najde na mestu:

Glavni menu – Osnovna sredstva in DI – Tiskanje (ikona z znakom tiskalnika v zgornjem desnem kotu ekrana) – Register osnovnih sredstev:

 

Podatki se vpišejo oz. potrdijo tako kot prikazuje slika:

 

 

 

Vrstico Skupaj po poljih Nabavna vrednost, Popravek vrednosti in Sedanja vrednost primerjamo s posameznimi  polji v vrstici SKUPAJ Rekapitulacije v DOS-u.

Natisni