Spisek predprejemov

Ob kliku na gumb  - Izpisi (Ctrl P) se odpre okno Spisek predprejemov, kjer podamo podrobnosti za izpis spiska predprejemov.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo dobiti spisek predprejemov.

Vrsta prometa - vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa za katero želimo dobiti spisek predprejemov.

Številka – vpišemo številke predprejemov za katere želimo dobiti spisek le-teh.

Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo dobiti spisek predprejemov.

Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo stranke - dobavitelje za katere želimo dobiti spisek predprejemov.

Stroškovno mesto – vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo dobiti spisek predprejemov.

Stroškovni nosilec – vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo dobiti spisek predprejemov.

Delovni nalog – vpišemo delovne naloge po katerih želimo dobiti spisek predprejemov.

Referent – vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo dobiti spisek predprejemov.

Analitika – vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo dobiti spisek predprejemov.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni