Nastavitve programa

Na tem mestu določimo povezave s šifranti, izberemo uporabnika, za katerega bomo vodili plačilni promet in podpisnika.

 

Šifranti – na tem delu izberemo številko šifranta za stranke, številko šifranta za konte, številko šifranta za SM in SN ter številko šifranta za zaposlene.

Stranka uporabnik – tukaj se določi uporabnika, za katerega bomo vodili plačilni promet. Na vseh dokumentih se nam potem prikazujejo podatki o izbranem uporabniku.

Stiki – v šifrantu strank je na vsaki stranki tudi zavihek Stiki, kamor vnesemo kontaktne osebe. Med stiki stranke uporabnika izberemo enega, ki se bo izpisoval na vseh dokumentih.

Natisni