Verzija 2019.02.001 z dne 25.01.2019

  • Urejen prenos iz evidence prisotnosti (korak 4.) v posredni vnos v primeru več odprtih obračunov.
  • Urejeno odpiranje seznama zaposlenih s spremembami za obračun v primeru uporabe več nazivov.

Natisni