Vnos

Z  (Vnesi zapis) ali Insert aktiviramo okno Porabljena količina za vnos sestavin.

·      Sestavina – vnesemo šifro sestavine.

·      Serija – vnesemo serijo sestavine, če se vodi po serijah, sicer neaktivno.

·      Zaloga – samo prikaže se zaloga sestavine.

·      Količina – samo prikaže se izračunana porabljena količina.

·      Porabljena količina – vnesemo količino sestavine, ki se bo v resnici poknjižila.

S Potrdi zapišemo novo sestavino.

 

Natisni