Verzija 2018.02.006

Materialno skladiščno poslovanje

  • Pripomočki
    • Prevrednotenje prometa
      • Odpravljena težava, ko se v nekaterih primerih ni izračunala v poljih vrednosti dokumentov. Primer knjiženja inventurnih razlik, ko dokument manjka/viška v prometu ni bil ovrednoten.

Natisni