Preglednica Plan prodaje

  • V oknu Plan prodaje je seznam vseh planov za prodajo.

  • V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:
  • Leto – pri prvem vnosu se predlaga letnica sistemskega datuma, če pa podatki v tabeli že obstajajo se predlaga najvišje leto plana. Program omogoča pregled planov prodaje za tekoče in prejšnja leta, ki jih s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Novo leto otvorimo tako, da vtipkamo novo letnico.
  • Status – vpišemo status plana prodaje (vsi, potrjen, nepotrjen). Z izbiro tega statusa vidimo kateri plani so potrjeni in kateri ne.
  • Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto planov prodaje po padajoči številki. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki, datumu,…

Natisni