Opis tekstovne datoteke s povratno informacijo o knjiženju

Uvoz podatkov shrani tudi povratno informacijo o knjiženju, ki pove, na katere dokumente so bili knjiženi podatki iz uvozne datoteke. V besedilno ASCII datoteko »Fak-rac.log« se doda zapis s povratno informacijo o knjiženju, ki ima naslednjo strukturo:

Pozicija

Opombe

1-3

Tip zapisa – vedno »AKP «

4-13

Referenčna številka – prepiše se referenčna številka iz vhodnega zapisa tipa “GL” poz. 4–13.

14-14

Tip vknjižbe – “R” = račun, “P” = predračun

15-18

Letnica knjiženega dokumenta v FAK - oblika LLLL.

19-25

Številka knjiženega dokumenta v FAK.

26-33

Datum knjiženja v FAK - oblika DDMMLLLL.

34-37

Ura knjiženja v FAK - oblika UUMM.

38-57

Knjiga knjiženega dokumenta v FAK.

 

Natisni