Brisanje obračunov

Z vsakim obračunom izbrišemo tudi vse njegove postavke. Če kliknemo na gumb Brisanje obračunov, se odpre spodaj prikazano okno:

  • Leto od do – vpišemo od do leto obračuna, za katero oziroma katera želimo brisati obračune.
  • Vrsta obračuna od do – vpišemo ali izberemo iz preglednice vrsto obračuna od katere in do katere želimo brisati obračune. Če pustimo prazno brišemo vse vrste obračuna.
  • Šifra obresti od do – vpišemo ali izberemo iz preglednice šifro obresti od katere in do katere želimo brisati obračune. Če pustimo prazno brišemo vse šifre obresti.
  • Številka obračuna od do – vpišemo številko obračuna od katere in do katere želimo brisati obračune. Če pustimo prazno pomeni vse številke obračunov.
  • Mejni znesek obresti – brišejo se vsi obračuni, pri katerih je znesek obresti manjši od mejnega zneska. V primeru, da nič ne vnesemo (mejni znesek obresti je nič) se brišejo vsi obračuni ne glede na znesek obresti.
  • Preštevilčenje obračunov – Če izberemo DA, se obračuni, ki se niso izbrisali preštevilčijo v okviru letnice obračuna obresti.

Natisni