Verzija 2019.01.002

Obračun plač

  • Pripomoček za pripravo aneksov in povišanje plačnih razredov

Večnivojski razpis proizvodnje

  • Odprava napake procedure izdelave kalkulacije delovnega naloga, ki pri izdelavi in knjiženjih delovnih nalogov v določenih primerih povzročila, da se nalog ni mogel vpisati ozrioma poknjižiti.

Dobavitelji in kupci

  • Preglednica vrstic prednaročil si sedaj zapomni zadnjo postavitev vrstic.
  • Pri klicanju načina dostave na vsrtico prednaročila se več ne javlja napaka.

 

Spremljanje plačil računov

  • Pri uvozu izpiska in knjiženju je urejeno, da se lahko knjiži tudi, če nimamo urejenega tekočega obdobja knjiženja (primeri v začetku leta, ko knjižimo še za predhodnje leto).

Natisni