verzija 2017.01.000

Preglednica: Urejeno upoštevanje nastavitev številk šifrantov pri prikazu podatkov v preglednici.

Natisni