Plačni razredi

Šifrant izpolnimo, če hočemo pri obračunu plače zaposlenih upoštevati njihov plačni razred.. V sistemu obračuna lahko s formulo PPR(0) uporabimo podatek izhodiščna plača plačnega razreda.

 

 

Natisni