Obračun prodajnih provizij

Izpis je namenjen obračunu prodajnih provizij po plačani realiozaciji.

Najprej se odpre okno Obračun prodajnih provizij, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

·      Šifra zbira – vpišemo oziroma izberemo šifro zbira, za katero želimo podatke pregledovati.

·      Datum plačila – vpišemo oziroma izberemo časovno obdobje, za katero želimo pregledovati podatke.

·      Referent – vpišemo oziroma izberemo referente, ki jih želimo pregledovati.

·      Skupina referenta – vpišemo oziroma izberemo skupine referentov, ki jih želimo pregledovati

·      Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

·      Skupina prodajne provizije – vpišemo skupine prodajnih provizij, katerih podatke želimo pregledovati.

·      Prikaz po – vpišemo oziroma izberemo ali želimo tiskati podatke urejene po referentih ali artiklih.

·      Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

·      Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne.

Natisni