Verzija 2017.02.000

 • Naročila kupcev in Odpremni nalogi
  • Na oknih za vnos naročila kupcev in odpremnega naloga smo  dodali gumb "Osveži nazive", ki uskladi v vnesenih vrsticah nazive artikla, mersko enot in črtno šifro po sistemu za predlaganje privzetih vrednosti iz šifranta artiklov
  • Pod preglednici naročil kupcev in odpremnih nalogov smo dodali gumb "Osveži nazive", ki uskladi v vnesenih vrsticah nazive artikla, mersko enot in črtno šifro po sistemu za predlaganje privzetih vrednosti iz šifranta artiklov
  • Na zavihek Splošno na oknih za vnos naročila kupca in odpremnega naloga smo dodali standardno iCenter pasico za delo s fascikli eRegistratorja.
  • Na preglednicah naročil kupcev in odpremnih nalogov smo dodali možnost dela z dokumenti fascikla eRegistratorja, ki so vezani na naročila, odpremne naloge in prevzeme.
  • Odpravljena težava v primeru zapiranja avansov ko se vrstice niso pravilno prikazale zaradi upoštevanja denarne enote na avansih.
 • Naročanje dobaviteljem in Prevzemi
  • Na oknih za vnos naročila dobavitelju in prevzema smo  dodali gumb "Osveži nazive", ki uskladi v vnesenih vrsticah nazive artikla, mersko enot in črtno šifro po sistemu za predlaganje privzetih vrednosti iz šifranta artiklov.
  • Na zavihek Splošno na oknih za vnos na naročila dobavitelju in prevzema smo dodali standardno iCenter pasico za delo s fascikli eRegistratorja.
  • Na preglednicah naročil dobaviteljem in prevzemov smo dodali možnost dela z dokumenti fascikla eRegistratorja, ki so vezani na naročila, odpremne naloge in prevzeme.
  • Možnost storniranja vrstice naročila je omogočena tudi za potrjene dokumente.
  • Ob pripravi Osnutka in drugih funkcijah dodana kontrola na zaklepe dokumentov.
 • Izpisi
  • Napoved zaloge
   • Spremenjen način filtriranja po skladiščih. Možna izbira enega ali več skladišč. Na preglednici izbire skladišč dodana možnost izbire skupine skladišča preko desnega klika miške.
   • Dodan filter Status artikla.
   • Dodana možnost prikaza cen iz nabavnega cenika.
   • Dodana možnost vpisa formule kako se izračunava podatek Razpoložljivo na dan.
   • Dodana možnost izbire in prikaza zalog skladišč po stolpcih. Za ta namen je dodana tudi nova preglednica ... po skladiščih.
   • Na preglednicah dodani novi stolpci za prikaz.
   • Na preglednici se po novem vedno prikažejo vsi zapisi.
   • Odpravljena težava pri izpisu Napoved zaloge, ko je bil prikaz rezultata v preglednici omejen na 50 vrstic.
  • Pregled nepravilno napovedanih zalog
   • Pri sortiranju zapisov v preglednici drugi nivo preglednice (gumb »naprej«) sedaj ustrezno prikazuje podatke.

Natisni