Verzija 2019.17.001 z dne 27.12.2019

 • Z dne 1.1.2020 se uvede nova davčna stopnja »Posebna nižja stopnja«. Programi trgovine na drobno dopolnjeni za uporabo nove stopnje:
  • Vnosi dokumentov
  • Izpis Evidenca TDR
  • Nastavitve knjiženja in knjiženje v knjigovodstvo
   • Dodana polja za vnos konta za »Posebna nižja stopnja«
   • Dopolnjeno neposredno knjiženje v DK in DDV, prav tako dopolnjeno knjiženje preko besedilnih datotek ter datoteka za knjiženje v knjigovodstvo mM
  • Dopolnjen izvoz »Izpis podatkov o izdanih računih za DU«
 • Knjiženje
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Dodatne možnosti filtriranja in sortiranja podatkov na preglednicah znotraj pripravljenih vknjižb in na preglednici kontrolne priprave vknjižb.
  • Pri prenosu odpremnega naloga NDK v gotovinski račun se v primeru, ko je odpremni nalog predhodno že knjižen v MSP in velja nastavitev vodenja MP brez zalog, se konti porabe v izdaji MSP prepišejo s konti porabe določeni v poslovalnici.
  • Začetno stanje
   • V kontrolnem izpisu »Kontrola začetnega stanja« popravljen prikaz za artikle, kateri imajo nastavitev vodenja serij na način »Samo sledljivost«.

Natisni