Promet

V oknu Promet se srečamo s preglednico prometnih dokumentov, ki jo lahko uporabljamo tudi kot enostavno in učinkovito orodje za iskanje dokumentov prometa. Pred vnosom prometnih dokumentov morajo obstajati nastavitveni podatki. Če ne obstajajo, se prikaže v oknu ustrezno obvestilo: »Nastavitveni podatki za knjiženje prometa ne obstajajo« in preglednica za delo s prometom se ne zažene.

V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

Leto –predlaga se letnica iz aktivnih nastavitev. Prometne podatke lahko vnašamo/spreminjamo samo za tekoče leto iz nastavitvenih podatkov in za mesec januar iz naslednjega leta. Ob izboru naslednjega knjižnega leta, ko za to leto še ne obstaja promet se prikaže obvestilo »Ali želite knjižiti v naslednje knjižno leto?« Pritrdilni odgovor pomeni, da gremo naprej v preglednico, negativni odgovor pa nas vrne na polje za vnos leta.

Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa. Izbor vrste prometa pomeni izbor tipa prometa (prejem, izdaja ali prenos) in tipa skladišča (skladišče izdelkov ali materiala). Preglednica za vse tri vrste prometa je enaka, okna za vnos/spremembo prometa pa so različna za vsak tip prometa.

V primeru, da je vrsta prometa izdaja, je aktivna ikona »izvoz podatkov«, ki omogoča izvoz porabe brez odmikov v obliki za knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo DK.

Artikel – možna je izbira šifre artikla. Na podlagi te izbire se potem v preglednici prikažejo samo tisti dokumenti, ki vsebujejo to šifro artikla.

 

Na preglednici za trenutno in naslednje knjižno leto, sta aktivni ikoni »vnesi zapis« in »popravi zapis«. Za ostala leta pa le »popravi zapis«, ki ima le funkcijo pregleda podatkov. Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto dokumentov prometa po padajoči številki računa. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki dokumenta , datumu dokumenta, dokumentu, stranki, stroškovnem mestu, stroškovnem nosilcu, referentu, delovnem nalogu, analitiki.

Natisni