Kartica osnovnega sredstva in DI

·      Šifra osnovnega sredstva od .. do: izberemo od.. do katerega osnovnega sredstva ali DI želimo izpisovati kartico. Možnost izbire iz šifranta.

·      Nahajališče od .. do: izberemo lahko od katerega do katerega nahajališča želimo izpis.

·      Vse, Osnovna sredstva ali DI: - izberemo kaj želimo izpisovati.

·      S sestavnimi deli ali dograditvami: izberemo če želimo da nam program za nosilcem dograditve ali sestavnim delom izpiše pripadajoče dograditve oz. sestavne dele. Program izpiše takoj za nosilcem tudi dograditve oz. sestavne dele ne glede na šifro in nato nadaljuje z ostalimi karticami. Če polja ne označimo nam bo program razvrstil kartice po šifri.

·      Tiskanje prevrednotovanja: v kolikor označimo polje s kljukico, to pomeni, da se bo prevrednotovanje (simboli OS, OK, AS, AK) izpisalo.

·      Tiskanje dogodkov: v kolikor izberemo potrditev, se nam na kartico izpišejo dogodki, v nasprotnem primeru pa ne.

·      Tiskanje opomb: v kolikor izberemo potrditev, se nam na kartico izpišejo opombe, v nasprotnem primeru pa ne.

·      Opis liste: ta opis se izpiše v glavi liste. Program vedno predlaga nazadnje vpisan opis.

Natisni