Obračun članarine OZ

Tiska se obrazec s podatki o osnovah in obračunanih članarinah obrtnih zbornic.

Natisni