Pripomočki - Lastna sredstev

Lastna sredstva in žepnino lahko vnašamo tudi preko preglednice v Pripomočki - Lastna sredstva.

Postavimo se v polje, v katerega bomo vnašali in zapišemo ustrezen znesek. S tipko Tab ali s smerno puščico desno se premikamo po vrstici po poljih Lastna sredstva, Žepnina, Preplačilo, Razlika in nato v naslednji zapis. Na primer, če bi vnašali samo podatek Žepnina, bi se po poljih lahko premikali s smerno puščico navzdol.

Na dnu okna je gumb , preko katerega boste vpisali znesek stare žepnine in znesek nove žepnine. Po potrditvi, se bo vsem oskrbovancem, ki imajo vpisano staro žepnino ta spremenila v novo žepnino. Ta funkcionalnost vam omogoča hitro spreminjanje zakonsko določene žepnine.

Natisni