Uvod

Obdelava je namenjena evidenci koriščenja obrokov učencev, dijakov… in zaposlenih. Poleg beleženja in preprečevanja večkratnega koriščenja posameznika v istem dnevu, je uporabno orodje tudi za vodje prehrane, saj omogoča optimalno načrtovanje priprave obrokov in s tem znižanje stroškov prehrane.

Programska rešitev je namenjena ustanovam kot so šole, vrtci, dijaški in študentski domovi, domovi upokojencev… Uporabljamo ga za vodenje podatkov prijavah in odjavah obrokov, razvoz prehrane in evidenco koriščenja prehrane na kuhinjskem pultu, ter obračunavanju prijavljenih in neprijavljenih koriščenih obrokov.

Če imate v ustanovi/podjetju menzo ali restavracijo in če otrokom, dijakom, zaposlenim… še vedno razdeljujete kupončke za malico, imate s tem precej nepotrebnega administrativnega dela. Planiranje porabe v kuhinji je na tak način lahko samo približno. Izvajanju ali najemu gostinskih storitev je mogoče znižati stroške samo z natančnim evidentiranjem prijav/odjav in analizo oz. primerjavo števila preteklih prijav/odjav in dejansko koriščenih obrokov. Uporabno informacijsko rešitev za omenjeno področje vam nudijo SAOP moduli Obračun storitev in Kuhinja.

Zakaj pravimo poraba prehrane in ne poraba kosil? Zato, ker v praksi posamezniki koristijo poleg kosila v osnovni šoli tudi dopoldansko malico, nekateri tudi popoldansko malico, v domu pa tudi ostale obroke.

Natisni