Avtomatsko pošiljanje opominov po elektronski pošti

V obdelavi Opominjanje, je z verzijo 6.21. omogočeno avtomatsko pošiljanje opominov po elektronski pošti.

Za pošiljanje opominov je potrebno urediti nastavitve v Opominjanju, nastavitve na operaterju, ki bo opomine pošiljal,ter stike v Šifrantu strank (vsebovati morajo pravilen elektronski naslov, kamor bo opomin poslan).

Pošiljanje opominov po elektronski pošti

Več informacij in navodil glede pošiljanja opominov po elektronski pošti boste izvedeli na spletnem seminarju, ki bo 18.10.2012 ob 9 uri.

Dnevni red in prijava

Natisni