Nastavitev kontov

Program je tako zastavljen, da bo imel uporabnik, pri uporabi programa, delo čim bolj avtomatizirano. Da bodo avtomatizmi pri knjiženju pravilno delovali, je potrebno pravilno urediti kontni plan. Srečujemo se s tremi tipi kontov: konti terjatev in obveznosti, evidenčnimi konti, konti prihodkov in odhodkov. V nadaljevanju so prikazane nastavitve le–teh.

Natisni