Zaključek postopka in prepis cenika

Po kliku na gumb se bodo izbrani ceniki prepisali v cenike predmetov naročanja (artiklov) z datumom Veljavnost predračuna od kot Datum začetka cenika in Veljavnost predračuna do kot Datum konca cenika. Gumb je aktiven samo v primeru, da je va nastavitvah programa na zavihku Javna naročila izpolnjen podatek Cenovno področje.

Natisni