Vrste prometa

Šifrant Vrste prometa je preglednica, ki prikazuje seznam vrst prometa, ki se uporabljajo. Posamezen tip prometa (začetno stanje/prevzem/gotovinska in negotovinska prodaja,…) ima lahko več vrst (knjig) prometa, kar omogoča ločeno številčenje in pregled različnih prometov znotraj enega tipa prometa.

Natisni