Dodajanje zapisa v prineseno lastnino oskrbovanca

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Prinesena lastnina, kamor vpišemo podatke o lastnini oskrbovanca:

·      Lastnina – izberemo lastnino oskrbovanca.

·      Datum in čas – vpišemo datum in čas anamneze.

·      Opomba - v polje lahko vnesemo besedilo, ki nam malo bolj opisno pove, kaj je z prineseno lastnino, lahko navedemo količino izbrane lastnine…

S klikom na Potrdi shranimo podatke, s klikom na Opusti zapustimo okno brez vnesenih popravkov.

Natisni