Prepis %PC in %MC v šifrant artiklov

Program je namenjen prepisu obstoječih podatkov o odstotkih za izračun prodajne in maloprodajne cene iz šifranta Artikli – zaloge MSP (verzije 5.4 ali starejše) v skupen del šifranta artiklov, kjer se ti podatki hranijo od verzije MSP 5.5 dalje. Izvajati ga smejo samo operaterji, ki imajo pristojnosti sistemskega administratorja.

Najprej se odpre okno z nastavitvami prepisa.

Nastavimo lahko naslednje:

Tip skladišča – izberemo tip skladišča, za katero želimo prenesti nabavne cene.

Način prenosa – izberemo način prenosa podatkov v cenik. Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi:

·    Dodajanje in popravljanje zapisov – neobstoječi zapisi se dodajo, obstoječi zapisi se spremenijo

·    Samo dodajanje zapisov – dodajo se neobstoječi zapisi

Po potrditvi se prične izvajati prepis podatkov. Po uspešno zaključenem prepisu se prikaže sporočilo:

Natisni