Verzija 2018.13.001 z dne 12.10.2018

DK - dnevne obdelave - opominjanje

Nastavitve:

 • Način izstavitve opominov se iz nastavitev programa v zavihku opominjanje premakne na stranko in sicer v zavihku izstavitev dokumentov z dodajanjem novega tipa dokumenta Opomin.
 • Za vnos novih načinov izstavitve ali spremembo obstoječega načina za več strank hkrati se uporabi pripomoček Sprememba nastavitev načina izstavitve dokumenta, kjer lahko prepišemo e-pošto iz obstoječega stika.

Preglednica:

 • V preglednico so dodani novi stolpci: način izstavitve, stanje dokumenta, priponka e-Opomin in Stanje ePoštar.
 • Proces priprave (stanje dokumenta: v pripravi, črn tisk) in izstavitve opominov (stanje dokumenta: izstavljen, moder tisk) se ne spreminja.
 • Dodana je obdelava tisk/e-pošiljanje preko novega gumba, ki poteka v dveh fazah: tiskanje, e-pošiljanje.
 • Dodan je filter po stanju dokumenta.
 • Gumb Odkleni in briši je razdeljen v dva gumba:
  • Vrni v pripravo, ki zapise vrne v status »v pripravi« in
  • Brisanje, ki izbriše opomine.

V obeh primerih je možno v preglednicah filtrirati z novim filtrom stanja dokumenta.

 • Obdelave posameznega opomina so možne preko desnega klika na miško v spustnem meniju: vrni v pripravo, briši, ponovno e-pošiljanje, ponovno tiskanje.
 • Opomini, za katere je nastavljen način izstavitve po e-pošti ali po elektronski poti, se od sedaj pošiljajo preko storitve ePoštar, ki mora biti aktivna.

Funkcionalnost gumba Tisk/e-Pošiljanje:

 • Z izbiro gumba se odpre nov vnosni obrazec, ki bo glede na izbiro na filtru najprej pripravil e-Opomine, nato tiskal opomine na izbrani tiskalnik, na koncu pa razposlal elektronske opomine po vnaprej nastavljenih elektronskih poteh (e-pošta, UJP idr).
 • Vsi tako uspešno obdelani opomini bodo v preglednici dobili status poslan in bodo v  rdečem tisku. Za napake bo program javil obvestilo.

e-Opomin:

 • Operater, ki bo izstavljal e-opomine, mora imeti digitalno potrdilo za podpis e-opomina.
 • Za pripravo in pošiljanje e-opomina je obvezna namestitev ponudnika elektronske poti v ePoštarju (npr. UJPnet) in vključeno storitvijo Oddaja e-opominov.
 • Storitev Oddaja PDF opominov je dostopna v ponudniku eMail in je namenjena pošiljanju PDF izpisov opominov na e-naslov.
 • V šifrantu stranke, ki želi (mora) prejemati e-opomin, je potrebno v zavihku Izstavitev dokumentov dodati zapis za nov tip dokumenta Opomin ter na njem določiti način izstavitve in ponudnika elektronske poti.

Masovno tiskanje na zgornjem gumbu tisk:

 • Dodatno tiskanje opominov omogoča ponovni tisk že poslanih opominov.
 • Tisk seznama opominov omogoča tisk seznama že poslanih opominov.

Masovno e-pošiljanje na gumbu izvoz:

 • Dodatno e-pošiljanje opominov omogoča ponovno e-pošiljanje že poslanih opominov.

Natisni