Dodatne analitike na strani Naročil kupcev

V modulu Naročila dobaviteljem in kupcev imamo znotraj naročil kupcev in odpremnih nalogov kupcev, polje Dodatne analitike.

Dodatne analitike na strani Naročil kupcev

Natisni